logo-img

ช่องทาง

จำนวนเงิน (บาท)

money-imgคำแนะนำ

เงื่อนไขในการเติมเงิน โปรดอ่าน !

1. ทีมงานจะ ไม่มีการโอนเงินคืนทุกกรณี ไม่ต้องเติมเยอะค่ะ เติมเท่าที่ใช้น้าพี่ๆ

2.เติมเงินขั้นต่ำ 50 บาทขึ้นไป